3_logos_new

לימודי תעודה בפיתוח מכשור רפואי: 
ניהול מו"פ, רגולציה והיבטים עסקיים
תוכנית המכשירה אנשים מהתחום או המעוניינים להשתלב בתחום פיתוח המכשור הרפואי
מטרות הקורס:
היכרות עם האספקטים השונים של פיתוח מכשור רפואי. הבנה ותכנון נכון של ניהול מארג השלבים המקצועיים ודרישות התקינה הנדרשים בתהליך הפיתוח לצורך מיסחור מוצלח והטמעתן בהליך הפיתוח של המוצר הרפואי.

קהל יעד:
יזמים עצמאיים, רופאים וחוקרים, מנהלי וחוקרי מו"פ, מנהלי חברות, מנהלי פיתוח עסקי, עובדים ומנהלים במחלקות רגולציה, מנהלי אבטחת איכות בתחומי מדעי החיים והמכשור הרפואי, סטודנטים ובוגרים המעוניינים להשתלב בתחום.

בין הנושאים שיידונו בקורס:
יזמות חברות מכשור רפואי - צעדים מעשיים ויישומיים; מבוא לרגולציה של מכשור רפואי; ניהול מו"פ; מערכות איכות; תכנון וביצוע ניסויי מכשור רפואי בבעלי חיים; הכנת תיק מסמכים לרשויות הרגולטוריות;
ניהול ניסויים קליניים – עקרונות ושיקולים; מבוא ל–Reimbursement;
"אין חכם כבעל ניסיון": תחקור הצלחות וכישלונות בפיתוח מכשור רפואי.
class

היתרונות:

  • זכאות לתעודה מטעם היח' ללימודי המשך של הטכניון ושייזים
  • מותאם לאנשים עובדים
  • דגש על כלים יישומיים
  • סגל מרצים רחב מהתעשיה
  • הרחבת ה-Networking המקצועי 

מועד:

ימי רביעי, החל מ-10/10/2018
בין השעות 16:30-20:00 
(8 מפגשים עוקבים)

מיקום:

כיתת לימוד שייזים, רח' המלאכה 22 ראש העין (א"ת פארק אפק) בניין 4B קומה 2

מועד אחרון לרישום מוקדם*:

13 בספטמבר 2018
(*הנחת רישום מוקדם)

מידע כללי וטופס הרשמה:

devices_0
בשליחת טופס זה הנך מביע את הסכמתך לקבלת מידע אלקטרוני מקבוצת שייזים בע"מ

המרכז הלימודי לניהול ביומד הינו יוזמה משותפת של חברת Shizim והיחידה ללימודי המשך של הטכניון
ניהול אקדמי: ד"ר יעל רוזן

Powered by ActiveTrail